ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Chlorine Feeder กระบอกจ่ายคลอรีน ในสระว่ายน้ำ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Ozone system for domestic & commercail,
โอโซน คืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร และนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
       โอโซนกับสระว่ายน้ำ>>
มีการค้นพบก๊าช โอโซน มามากกว่า 150 ปี แล้ว และได้มีการนำ มาใช้ประโยชน์ อย่างมาก ในประเทศแถบยุโรป
โอโซน คือ อะไร ?
โอโซน คือก๊าชธรรมชาติที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ในการทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น เพื่อฆ่าเชื้อโรค และ ทำลายสารพิษปนเปื้อน ทุกชนิด ทั้งในน้ำ และ อากาศ อย่างรวดเร็ว และไม่มีสารตกค้าง หลงเหลือในสิ่งแวดล้อม
โอโซน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่างไร ?
ในชั้นบรรยากาศ สตราโทสเฟียร์ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 20-50 กม.รังสี
อัลตราไวโอเลต ทำให้ก๊าชออกชิเจน แตกตัวออกเป็น สองอะตอมก๊าช โอโซน
จะเกิดขึ้นเมื่ออะตอม ที่แตกออกนี้ รวมกับออกชิเจน โมเลกุลอื่นดังสมการ ( O2 +UV = O+O , O+O2M = O3 +M )ก๊าชโอโซนนี้มีความสามารถ ดูดซึมรังสี UV ซึ่งอาจทำให้มันแตกตัวเป็นอะตอม และโมเลกุลของออกชิเจน เหมือนดังเดิม การเกิดขึ้น และสลายของโอโซนอย่างต่อเนื่อง บนชั้นบรรยากาศ สตราโทสเฟียร์ จึงช่วยรักษา สมดุลย์ของรังสี UV ไม่ให้ลงมาบนพื้นโลกมาก เกินไป จนเป็นอัตรายต่อมนุษย์ , สัตว์ และพืช

โอโซน เกิดขึ้นในทางเทคนิกไฟฟ้า ( Electrical )ได้อย่างไร ?
เกิดจากการรวมตัวของอะตอม ออกชิเจน 3 ตัว ซึ่งผลิตจากอากาศปกติ โดยวิธีการทางเทคนิกไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า โคโรน่า ดีสชาส์ ( Corona Discharge ) วิธีดังกล่าว เป็นการผลิต โอโซน ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอ เพื่ออุตสาหรรม
โอโซน นำมาใช้ประโยชน์ อะไรบ้าง ?
ในช่วงปี ค.ศ. 1860 ( 143 ปี ) เยอรมันใช้ โอโซน ในกระบวนการทำน้ำปะปา อย่างจริงจัง และเป็นที่แพร่หลาย เพราะ สามารถยับยั้งการแพร่ระบาด ของอหิวาตกโรค ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนักวิทยาสาสตร์ ชาวเยอรมัน ได้ใช้โอโซนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะดินที่เสื่อมโทรม และใช้กำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
อันตราย และการเผาที่ทำให้เกิดก๊าชไอระเหยซึ่งไป ทำลายชั้นโอโซน ในบรรยากาศ สำหรับในสหรัฐอเมริกาได้กำหนดกฏหมายให้ใช้ โอโซน ในการฆ่าเชื้อโรคในการผลิตน้ำ ปะปา และน้ำบรรจุขวดปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีการใช้ โอโซน ในระดับเทศบาล

 

 

มากกว่า 35 หน่วยงาน และยังประยุกต์ใช้ในระบบสระว่ายน้ำด้วยคุณสมบัติของโอโซน ที่สามารถทำปฏิกิริยา  ออกชิเดชั่นได้ดีกว่าคลอรีน หลายพันเท่า ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย, ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำได้อย่างดี ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยปราศจากสารตกค้างพวก ฮาโรเจน ที่มีผลต่อการปนเปื้อนในน้ำสะอาด คลอรีนซึ่งนำมาใช้บำบัดน้ำเสีย จะมีผลทำให้เกิดสารตกค้างซึ่งเรียกว่า ไตรฮาโลมีเทน ( THM )สาร ( THM ) นี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ ไตรฮาโลมีเทน ( THM ) เมื่อสัมผัส โอโซน จะสลายตัวเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ , น้ำ และไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งไม่มีอันตราย

 

โอโซน 5 กรัม x 2 / ชม.>>

โอโซน 20 กรัม / ชม.>>

 

 

โอโซน 30 กรัม / ชม.>>

 

 

โอโซน 40 กรัม / ชม.>>

 

 

โอโซน 50 กรัม / ชม.>>

 

 

โอโซน 60 กรัม / ชม.>>

 

 

โอโซน 70 กรัม / ชม.>>

 

โอโซน 80 กรัม / ชม.>>